เว็ปไซต์ เครื่องมือทุกชนิด

ออกแบบและทำเว็บไซต์ Sci Lution เน้นดีไซน์เรียบๆ ดูรายละเอียดได้ง่าย สบายตา สร้างด้วย WordPress ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับความนิยมระดับสากล เป็นเว็บไซต์รองรับมือถือ(Web Responsive) รวมถึงรองรับ SEO การออกแบบเว็บไซต์ โทนสีนำ้เงิน ขาว ซึ่งเป็นสีประจำของแบรนด์ เน้นการวาง Layout ที่ใช้งานง่าย สะอาดตา ดูน่าเชื่อถือ

รายละเอียดการออกแบบเว็บไซต์

  •  ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ Sci Lution
  •  ระบบจัดการเครื่องมือ
  •  รองรับมือถือ(Web Responsive)
  •  ออกแบบเว็บตามเอกลักษณ์ของแบรนด์
  •  ใช้ Woocommerce ของ wordpress
  •  เชื่อมต่อระบบ E-commerce หรือ ขายของออนไลน์
  •  แนวดีไซน์ : E-commerce
  •  ทำเว็บด้วย: WordPress

เว็ปไซต์ เครื่องมือ | รับทำเว็บไซต์ยะลา ปัตตานี นราธิวาส