เว็ปไซต์ อุปกรณ์สร้างบ้าน

ออกแบบและทำเว็บไซต์ Montania เน้นดีไซน์ความสวยงาม ดูสะอาดสบายตา สร้างด้วย WordPress ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับความนิยมระดับสากล เป็นเว็บไซต์รองรับมือถือ(Web Responsive) รวมถึงรองรับ SEO การออกแบบเว็บไซต์ โทนสีนำ้เงิน ขาว ซึ่งเป็นสีประจำของแบรนด์ เน้นการวาง Layout ที่ใช้งานง่าย สะอาดตา ดูน่าเชื่อถือ

รายละเอียดการออกแบบเว็บไซต์

  •  ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ Montania
  •  ระบบจัดการอุปกรณ์สร้างบ้าน
  •  รองรับมือถือ(Web Responsive)
  •  ออกแบบเว็บตามเอกลักษณ์ของแบรนด์
  •  แนวดีไซน์ : Business Website
  •  ทำเว็บด้วย: WordPress

อุปกรณ์สร้างบ้าน |รับทำเว็บไซต์ยะลา ปัตตานี นราธิวาส