เว็ปไซต์ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ

ออกแบบและทำเว็บไซต์ Marina Herb เน้นดีไซน์ความสวยงาม ดูสะอาดสบายตา สร้างด้วย WordPress ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับความนิยมระดับสากล เป็นเว็บไซต์รองรับมือถือ(Web Responsive) รวมถึงรองรับ SEO การออกแบบเว็บไซต์ โทนสีนำ้เงิน ขาว ซึ่งเป็นสีประจำของแบรนด์ เน้นการวาง Layout ที่ใช้งานง่าย สะอาดตา ดูน่าเชื่อถือ

รายละเอียดการออกแบบเว็บไซต์

  •  ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ Marina Herb
  •  ระบบจัดการผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ
  •  รองรับมือถือ(Web Responsive)
  •  ออกแบบเว็บตามเอกลักษณ์ของแบรนด์
  •  แนวดีไซน์ : Online catalogue
  •  ทำเว็บด้วย: WordPress

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ | รับทำเว็บไซต์ยะลา ปัตตานี นราธิวาส