เว็บไซต์ Looker media

ผู้พัฒนาและให้บริการสื่อนอกบ้าน เช่น Digital Signage, LED Billboard โดยใช้การควบคุมจากส่วนกลาง ให้ท่านได้ปรับเปลี่ยนโฆษณาได้ ตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการบริการ ซ่อม บำรุง ดูแล ด้วยทีมงานคุณภาพอย่างรวดเร็ว | รับทำเว็บไซต์ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ทีมงานมืออาชีพจาก Slatans Design

รายละเอียดการทำเว็บไซต์

  • ออกแบบเว็บไซต์สื่อโฆษณา
  • เว็บไซต์รองรับมือถือ 100%
  • ใช้ระบบ Wordress ซึ่งเป็นระบบเว็บไซต์ทั่วโลกใช้เกือบ 25%
  • โหลดเร็วและรองรับ SEO
  • เชื่อมระบบชำระเงิน PromptPay

Looker media ผู้พัฒนาและให้บริการสื่อนอกบ้าน | รับทำเว็บยะลา ปัตตานี นราธิวาส