เว็ปไซต์ ผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพ

ออกแบบและทำเว็บไซต์ Ku-First เน้นดีไซน์ความสวยงาม มีความน่าสนใจ รายละเอียดดูง่ายสบายตา สร้างด้วย WordPress ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับความนิยมระดับสากล เป็นเว็บไซต์รองรับมือถือ(Web Responsive) รวมถึงรองรับ SEO การออกแบบเว็บไซต์ โทนสีเขียว ขาว ซึ่งเป็นสีประจำของแบรนด์ เน้นการวาง Layout ที่ใช้งานง่าย สะอาดตา ดูน่าเชื่อถือ

รายละเอียดการออกแบบเว็บไซต์

  •  ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ KU-First
  •  ระบบจัดการผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพ
  •  รองรับมือถือ(Web Responsive)
  •  ออกแบบเว็บตามเอกลักษณ์ของแบรนด์
  •  แนวดีไซน์ : Business Website
  •  ทำเว็บด้วย: WordPress

ผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพ | รับทำเว็บไซต์ยะลา ปัตตานี นราธิวาส