เว็บไซต์ IT Life

เป็นผลงานเขียนเว็บโฆษณาเกี่ยวกับการออกแบบงานดีไซน์ งานทำเว็บแอพพลิเคชั่น Front-end , Back-end ทำแอพพลิเคชั่นบนสมารต์โฟน และเป็นที่ปรึกษาด้านIT ให้แก่ผู้ที่ต้องการ โดยทางลูกค้าต้องการให้มีการใช้งานของเว็บที่สะดวกและเรียบง่าย ไม่มีความสับซ้อน เข้าใจง่าย เน้นอธิบายให้ผู้ที่สนใจเข้าใจเนื้อหาให้มากที่สุด โดยทางทีมงานใช้ Wordpress ในการเขียนและออกแบบให้มีความสวยงาม โดยเว็บไซต์สามารถ รองรับมือถือ(Web Responsive) และรวมไปถึงรองรับ SEO

รายละเอียดการออกแบบเว็บไซต์

  • ออกแบบเว็บไซต์ IT Life
  • ทำเว็บด้วย WordPress
  • รองรับมือถือ(Web Responsive)
  • โหลดเร็วและรองรับ SEO

เว็บไซต์ IT Life | รับทำเว็บไซต์ยะลา ปัตตานี นราธิวาส