ผลงานออกแบบเว็บไซต์
AVL

ผลงงานออกแบบเว็บไซต์ให้กับ AVL เป็นบริษัทออกแบบที่เชี่ยวชาญในงานด้านระบบโสตทัศนูปกรณ์ แสง เสียง ภาพ และอะคูสติกส์ ด้วยการวางงานระบบที่คำนึงถึงรูปแบบการใช้งานเป็นหลัก

โดยเว็บไซต์นี้ทำด้วย WordPress ออกแบบธีมคลีนๆ โทนสว่าง ดูแล้วสะอาด ที่จะทำให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น เว็บไซต์นี้รองรับการเปิดใน PC, Tablet, Mobile และวางโครงสร้างธีมถูกหลัก SEO เพื่อให้เว็บไซต์มีสิทธิภาพในการใช้งานมากที่สุด!

Typography & Colors

Heading

Body Font

Primary Colors

  • #a91b2b

  • #000000

  • #ffffff

Secondary Colors

  • #f9f9f9

  • #6a6a6a

ฟังก์ชันเสริม

  • เชื่อมต่อกับระบบ Google Analysis เพื่อเก็บสถิติเว็บไซต์
  • เชื่อมต่อกับระบบ Google Master Tools
  • ติดตั้งระบบการเซ็ตอัพ SEO เพื่อรองรับการจัดอันดับ
  • ติดตั้งระบบ Security เพื่อความปลอดภัยของเว็บไซต์
  • ติดตั้งระบบเก็บ Cache ให้เว็บไซต์โหลดเร็ว